NLF / Modellfly / Styre og tillitsvalgte
Bjarne Andre Myklebust

Styre og tillitsvalgte

Modellflyseksjonens styre 2021 - 2022

Valgt av Seksjonsmøtet og konstituert av Luftsportstinget 16. oktober 2021:

Funksjon Navn Klubb E-post  Telefon
Leder Espen Bakke Cirrus RC FK Espen@gjardar.com

9958 8787

Nestleder Anders Holt Jacobsen Bærum ahjdiv@online.no 97173885
Medlem (Ungdom) Alexander Hicks Ølstad MFK

ahicksno@gmail.com

40064204
Medlem Jonny Rinde Johansen Andøya MFK

jonnyrinde@me.com

99625084

Medlem Ben-Erik Ness Bergen MFK benerik@start.no 92813772
Vara Jon Arne Iversen Toten Droneklubb

jonaiversen@gmail.com

40825218 

Konkurranseutvalget (gruppeledere)

Klasse Navn E-post Telefon

F3J
F3K
F3L
F5J

Stig Magne Olsen stig-m3@online.no 948 33 023
F3F Olav Kallhovd Olav.kallhovd@gmail.com 90645574
F4C
F4H
Pål Lindén Anthonisen paul.anthonisen@gmail.com 92255495
F1A
F1B
F1H
Atle Klungrehaug aklark@online.no 90673478
F3A
F3P
Tom Erik Holthe gruppelederf3anorge@gmail.com 92843311
F3C
F3N
Jan Thore Lygren jtlygren@altiboxmail.no 41511755
F2B Clamer Meltzer clamer.meltzer@ntebb.no 41422616
IMAC Rune Haugen trikkern@gmail.com 46620359
F3U Henrik Sandaker Palm henrik@sandakerpalm.no 99462389

Utvalg

Fagutvalget (tidligere sikkerhetsutvalget)

Leder:  Magne Hegstad (Moss MFK)
Sekretær: Jon Gunnar Wold (NLF)

Valgkomité

Leder: Rune Haugen
Medlemmer: Kenneth Kåsereff og Jone Birkelid

Instruktør-eksaminatorer

Gudmund Malones
Tom Brien
Ove Grafsrønningen
Jon Gunnar Wold
Santiago Amengual

Seksjonsrepresentant i NLFs sentrale luftromskomité:
Jonny Rinde Johansen

Internasjonale representanter

FAI-delegater:

CIAM (Modellflykomiteen)- delegat: Narve Jensen
Vara-delegat: Tom Erik Sørensen

FAI Aeromodelling Commision Bureau:

Narve Jensen, 2nd Vice-President

FAI-dommere:

Tom Erik Sørensen, F3A/F3P
Espen Kvien, F3A/F3P
Tom Erik Holthe, F3A/F3P
Pål Kvaløy, F3A/F3P
Jan Thore Lygren, F3C/F3N
Narve Jensen, F4C/F4H
Jan Even Liahagen, F4C/F4H
Sverre Norvald Moen, F4C/F4H
Lars Siggerud, F4C/F4H
Pål Anthonisen, F4C/F4H
Niels Jensen, F4C/F4H
Jannik Kokkvoll, FPV Racing
​Henrik Sandaker Palm, FPV Racing

Technical Experts CIAM sub-committees:

Tor Bortne, F1
Ingolf Steffensen, F1
Jan Thore Lygren, RC Helicopters
Ola Fremming, RC Aerobatics
Espen Kvien, RC Aerobatics
Tom Erik Sørensen, RC Aerobatics
Espen Torp, RC Soaring
Jo Grini, RC Soaring
Narve Jensen, Scale
Pål Anthonisen, Scale
Robin Karlsen, FPV Racing
Jannik Kokkvoll, FPV Racing
Henrik Sandaker Palm, FPV Racing

Modellflyseksjonens medlemmer i CIAM subcommittees:

Ola Fremming - medlem, RC Aerobatics
Jan Thore Lygren, medlem, RC Helicopters
Jo Grini, medlem, RC Soaring
Pål Anthonisen, RC Scale (leder)

Model Flying Union (EMFU):

Espen Bakke, Styremedlem
Haagen Valanes, kasserer