NLF / Modellfly / Seksjonshederstegn til Erik Jensen
Espen G. Bakke

Seksjonshederstegn til Erik Jensen

Erik Jensen mottar seksjonshederstegnet av Haagen Valanes.

Erik Jensen er tildelt Modellflyseksjonens hederstegn for sin innsats i Vesterålens RC klubb. Gjennom en årrekke har Erik sterkt engasjert med å arrangere Arctic E-fest. Han har mangeår som styremedlem i klubben,og nå som styreleder.

Erik har vært med å bidra til et stort RC-miljø i regionen og på den måten bidratt til god rekruttering til RC-miøljøet.