NLF / Modellfly / Seilflyklassene F3K, F3J og F5J
Jon Gunnar Wold

Seilflyklassene F3K, F3J og F5J

Gruppeleder for seilflyklassene F3J, F3K og F5J, Jo Grini, har valgt å fratre sitt verv. Modellflystyret og undertegnede takker Jo for en i særklasse god innsats gjennom svært mange år. Modellflystyret overtar ansvaret for disse klassene frem til det blir oppnevnt ny gruppeleder. Utøvere og arrangører må henvende seg til fagkontakt Jon Gunnar Wold med eventuelle spørsmål.

NM og uttaksstevner F3K, F3J og F5J

Iht. styrevedtak av 21. juni, er følgende konkurranser godkjent som uttak for landslag til 2022:

Uttak til VM F5J 2022:

 • Spydeberg 7. august
 • Bodø 24. juli
 • NM Lillehammer 18.- 19. september
 • Hurum 25. september

Uttak til VM F3J 2022:

 • Spydeberg 8. august
 • NM Spydeberg 11/12 september
 • Hurum 26. september
 • Lillehammer 3. Oktober
  (Utover resultatene fra disse F3J-konkurransene, vil styret også ta hensyn til de utøvere som ble tildelt landslagsplass for 2021.)

Uttak til F3K VM 2022:

 • NM på Løddesøl godkjennes som eneste uttakskonkurranse til VM Slovakia 2022.

Merk også at ingen konkurranser i disse klassene som allerede er avholdt vil telle som uttaksgrunnlag. Stevneledere for konkurransene nevnt over må sende resultatlister etter endt konkurranse på e-post til jgw@nlf.no.

Ytterligere informasjon om uttakskonkurranser for seilfly finnes i styreprotokoll fra styremøte 4/2021 her.