NLF / Modellfly / Rankingliste for F3K - 2021
Espen G. Bakke

Rankingliste for F3K - 2021

Rankinglisten danner utgangspunkt for uttak av landslag for 2022.