NLF / Modellfly / NLFs gullnål tildelt Jo Grini og Haagen Valanes
Jon Gunnar Wold

NLFs gullnål tildelt Jo Grini og Haagen Valanes

Jo Grini (til venstre) og Haagen Valanes fikk tildelt NLFs gullnål for sine respektive innsatser for modellflyging gjennom mange år av NLFs president Rolf Liland

Jo Grini fra Valdres modellflyklubb og Haagen Valanes fra Tromsø modellflyklubb fikk tildelt NLFs gullnål av NLFs president Rolf Liland under Seksjonsmøtet lørdag 6.april.

Jo Grini er en av norges mest meritterte seilflypiloter med to Kongepokaler og en rekke NM-titler og seire i Nordiske mesterskap. Han er gruppeleder i NLF for seilflyklassene, medlem i FAI/CIAMs seilflykomité, og klubbleder i Valdres modellflyklubb. Han har tidligere ledet både seksjonens valgkomité og sikkerhetsutvalget i tillegg til å være spalteredaktør i medlemsbladet.

Haagen Valanes utmerker seg med sitt store engasjement for klubb- og styrearbeid i NLF. Han har vært  kasserer i Tromsø Modellfly Klubb mellom 2010 og 2016, og medlem og nestleder i Modellflyseksjonens styre i 10 år. Valanes har også vært fast medlem i Luftsportstyret i en tingperiode. Han er kasserer/styremedlem og delegat i den europeiske modellflyunionen EMFU.

Vi gratulerer med velfortjente utmerkelser!