NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka versjon 1.1
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka versjon 1.1

GJELDENDE VERSJON FRA 1/5-2015 ER MFH 1.2 SOM DU FINNER HER.

Revisjon 1.1 publisert 22.04.2014, med nye kategorier for modellfly gjeldende fra 01.05.2015.

Øvrig revisjonslogg finnes i hvert dokument.