NLF / Modellfly / Modellflyging i Danmark
Jon Gunnar Wold

Modellflyging i Danmark

Alle piloter som skal fly i Danmark må registrere seg. Foto: Ivar Håkerud

Norske modellflygere som vil fly drone eller modellfly i Danmark må være registrert i Norge, og i tillegg følge de danske reglene.