NLF / Modellfly / Klubbledermøte modellfly 2020
Jon Gunnar Wold

Klubbledermøte modellfly 2020

Modellflyseksjonen ønsker velkommen til klubbledermøte for alle modellflyklubbene på Quality Hotel Gardermoen lørdag 29. februar. Dette er årets viktigste møte og vi får besøk av Rebecca Hansen som er skal lede en workshop om klubbmiljø og organisasjonsforståelse.

  • StedQuality Hotel Gardermoen
  • Tid: Lørdag 29. februar 2020 kl. 10.00 - 16.00
  • Påmeldingsfrist: Torsdag 20. februar 2020 kl. 00.00

Her finner du påmeldingsskjema

Er du trygg på rollen som klubbleder?

NLF får ofte henvendelser fra klubbledere som er usikre på sitt mandat og trenger hjelp til å håndtere en rekke ulike situasjoner som kan oppstå i en klubb. På dette klubbledermøte vil du lære deg hvilke verktøy du har for å kunne håndtere vanskelige situasjoner du kan komme opp i. Se denne videoen:

Program

  • 10:00 Presentasjon av styrets arbeid/årsrapport 2019
  • 11:00: Antidoping og Rent idrettslag 
  • 11:15: Klubbmiljø: Innledning og gruppearbeid
  • 12:00: Lunsj
  • 13:00: Klubbmiljø: Presentasjon gruppearbeid og diskusjon
  • 14:00: Luftfartstilsynet om registrering og EU-forordningen
  • 15:00: Modellflyhåndboka, hendelsesrapportering og kontinuerlig forbedring

Praktisk info

Møtet starter presis 10:00 (registrering fra 09:00) og er ferdig kl 16:00. 
Møtet, inkludert lunsj, er gratis for klubbens representanter. Klubbens reisekostnader avregnes etter reisefordeling. Overnatting, middag og andre kostnader dekkes av den enkelte. Avklar med klubben hva de dekker før du melder deg på.

Hvem skal møte?

I dette møtet ønsker modellflyseksjonen størst mulig deltakelse. Vi ønsker derfor at både leder og nestleder i klubbene stiller, også der hvor klubben har færre enn 50 medlemmer. Seksjonen vil derfor dekke dagpakke med lunsj også for de klubber som i utgangspunktet bare kan stille én representant. 

Representanter for de klubber og grupper kan sende deltakere etter følgende skala:

10-50 medlemmer:  1 representant
51-100 medlemmer: 2 representanter
101-200 medlemmer: 3 representanter
201-400 medlemmer:  4 representanter
401 og flere medlemmer:  5 representanter

Fem representanter er det høyeste antall representanter en klubb kan ha.