NLF / Modellfly / Høringssvar – utkast til revidert drone- og modellflyforskrift
Jon Gunnar Wold

Høringssvar – utkast til revidert drone- og modellflyforskrift

Fra og med 2019 stiller luftfartstilsynet krav til godkjent sikkerhetssystem for modellflyging for å kunne fly over 120 meter over bakken. Ved å søke om godkjenning av Modellflyhåndboka, NLF-klubbens interne sikkerhetsregler, vil NLF gjøre det som er mulig for at våre medlemmer skal kunne fly som før. De piloter og klubber som ikke har et godkjent sikkerhetssystem fra nyttår, vil måtte holde seg under 120 meter høyde over bakken. 

Det er svært viktig å sikre at modellfly forblir fritatt den betydelige rekken med krav som utløses ved å betegne dem som luftfartøy, skriver NLF i sitt høringssvar. Her finner du Luftfartstilsynets høring og forslag til endret forskrift, og vedlagt finner du NLFs høringssvar.

VedleggStørrelse
PDF icon Høringssvar fra NLF719.31 KB