NLF / Modellfly / Fornyelse og utstedelse av kompetansebevis modellfly
Jon Gunnar Wold

Fornyelse og utstedelse av kompetansebevis modellfly

Elektronisk løsning er dessverre ikke på plass enda, så innsending til NLF må gjøres med samme skjema som tidligere. Slik fornyes eller utstedes kompetansebevis for modellfly:

Utstedelse:

Instruktøren fyller ut dette skjemaet, og sender inn.

Fornyelse:

I de fleste tilfeller kan piloten fornye selv. Da fyller du selv ut dette skjemaet, og sender inn.

De eneste bevis du ikke kan fornye selv er instruktør klasse I1 og Displaybevis. Det må godkjennes av klubbens leder først. Da gjør du på samme måte med samme skjema, men sender det via klubbens leder som sender det til NLF med informasjon om at fornyelsen av I1 og/eller Displaybevis er OK.

Hvor er kompetansebeviset?

På Min idrett finnes det under "Kurs->Kompetanse-Oppnådd kompetanse". I Appen finner du det på denne måten.

Gebyr

NLF har minstesats på fornyelse og utstedelse av bevis på kr 85,-. For kompetansebevis modellfly er satsene:
A-bevis, Sportslisens, Displaybevis, Instruktør I2: 85,-
B-bevis/B-turbin og Instruktør I1: 200,-

Dersom en utsteder eller fornyer flere samtidig betales kun for én utstedelse eller fornyelse, ikke pr. kompetanse. Betaling skjer i Min idrett. Faktura dukker opp der når den er utstedt.