NLF / Modellfly / F4 - Skala
Anders Holt Jacobsen

F4 - Skala

 

Skalaklasser i Norge – Oppdatert mai 2014

I regi av NLF konkurreres det innenfor F4C og F4H, delvis F4G skalaklasser. F4C er for modeller bygget av deltageren under 15kg. F4G har tilsvarende regler men for modeller over 15kg.


F4H er ment å være rekrutteringsklassen og man kan delta med en ARF modell. Disse har en enklere skalabedømming og man får flere poeng hvis man selv har trukket og lakket modellen, samt laget merkingen. Fly programmet er likt for alle tre klasser. På grunn av vekting (k-faktor) blir skalabedømming og flyging vurdert likt i F4C og F4G. Mens det er kun 50 % vekttall på skala bedømming i F4H i forhold til flyging. Tidligere klasser i Norge som populær eller skalatreff er nå erstattet av F4H.


Se link til FAI for komplett dokumentasjon på regelverk:

http://www.fai.org/fai-documents Section 4: Aeromodelling - F4 Scale


Skjema samlingen er oppdatert i forhold til FAI regler pr 2014. F4H er nå en fullverdig F4 klasse og har fått oppdatert regelverk for skala bedømming, se link over. Samlingen innehold skjema for valg av flyøvelser, skala bedømming, påmeldingsskjema og nytt skjema for egenerklæring. De er basert på pdf forms og forenkler utfylling. Fyll inn, slett unødvendig sider, send som epost for påmelding og skriv ut for å ta med på konkurransen. Merk skjema for valg av flyøvelser leveres fortrinnsvis til meg for produksjon av dommerskjema, men kan til nød brukes som dommerskjema hvis jeg ikke har resultat tjenesten. (nederst på siden)


Feil, mangler eller forslag kan sendes til meg på epost: ahjdiv@online.no 

Skala konkurranse miljøet i Norge er ikke stort, men alle potensielle deltagere er velkomne. Ta kontakt med gruppeleder F4C eller meg ved spørsmål.


 

VedleggStørrelse
PDF icon f4_skala_skjemaer_2014.pdf518.04 KB