NLF / Modellfly / EASA prøver igjen - nytt utkast til droneregler
Jon Gunnar Wold

EASA prøver igjen - nytt utkast til droneregler

Etter flere mislykkede forsøk på å lage et sammenhengende regelverk for ubemannet luftfart i Europa, har EASA nå sendt NPA 2017-05 på høring. Etter hardt press fra europeiske modellflygere, som ikke uten videre finner seg i å bli slått i hartkorn med lekedroner og kommersiell ubemannet luftfart, har EASA laget en rekke spesielle unntak, både for hjemmebygde modellfly som ikke har realistisk mulighet for å møte krav om CE-merking og GPS-begrensninger, men også for tradisjonell organisert modellflyvirksomhet.

Det tillates at NLF kan søke godkjenning til å fly under nasjonale regler uten høyde og vektbegrensninger, og slippe registreringskrav for hver modell, på bakgrunn av vårt etablerte sikkerhetssystem Modellflyhåndboka. Kort fortalt vil norske modellflygere trolig slippe unna EASAs klør. En detaljert gjennomgang av hva regelverket innebærer, både for medlemmer og ikke-medlemmer, vil du kunne lese i utgave 4 av medlemsbladet Modellfly informasjon som utkommer i slutten av august. EASAs høring vil besvares av NLF innen fristen. NLF deltar også på en workshop i Köln sammen med Europe Air Sports, European Model Flying Union (EMFU), FAI og EASA den 15. juni, for å gi våre innspill til det nye regelverksutkastet.

Les mer: