NLF / Modellfly / Anbefaling om strakstiltak etter ulykke med modellfly
Jon Gunnar Wold

Anbefaling om strakstiltak etter ulykke med modellfly

Statens havarikommisjon (SHK) på befaring på ulykkesstedet

En modellflyger ble skadet da han ble truffet i hodet av et modellseilfly som tok av under slep. Han fikk alvorlige skader som måtte behandles på sykehus.

Den skadde befant seg i utskjæringssonen for slepet, dvs. foran og litt til siden for slepeflyet og seilflyet. Han ble ikke sett, og seilflyet traff ham da det skar ut til siden i et mislykket slep.

Modellflystyret og fagutvalget anbefaler to strakstiltak som følge av denne ulykken:

  1. Alle klubbene må sjekke at siste versjon av dokumentet Handlingsplan ved ulykker – umiddelbare tiltak er tilpasset av klubben, og er godt synlig på alle klubbens flysteder. Videre bør modellflyplassens posisjon være angitt som GPS-koordinater, slik at ambulansen kan finne fram til rett sted. Begge deler var tilgjengelig på modellflyplassen der ulykken inntraff, og det kan ha vært avgjørende for at den skadde fikk medisinsk hjelp uten unødvendige forsinkelser.
  2. Alle medlemmer må sjekke at ingen personer befinner seg foran modellflyet før takeoff. Se rundt deg, og sjekk at rullebanen er fri. Vi henstiller til alle medlemmer at de er særlig aktsomme på omgivelsene før takeoff, for å unngå at andre som flyr sammen med deg kan bli truffet av modeller som skjærer ut.

Fagutvalget undersøker ulykken på oppdrag av Modellflystyret, for å se om det er ting som kan forbedres i sikkerhetssystemet, og om det har forekommet avvik. Rapporten vil inneholde tilrådninger til Modellflystyret om eventuelle forbedringer til Modellflyhåndboka, og rapporten vil også bli tilgjengelig for medlemmene.

Som følge av alvorlighetsgraden ved denne ulykken undersøkes den også av Statens Havarikommisjon (SHK). SHK støtter de to ovennevnte strakstiltak.