NLF / Mikrofly / Vi kommer stadig nærmere 600 kg
Roger Holm

Vi kommer stadig nærmere 600 kg

EU-parlamentet har i dag (12. juni) med stort flertall sagt ja til ny europeisk luftfartslov (grunnforordning for sivil luftfart) som blant annet innebærer at medlemsstatene i EU/EFTA kan velge å øke maksvekten for mikrofly til 600/650 kg gjennom en "opt out". Gjenstående steg i prosessen er nå: 
1. EU-rådet må også komme med sitt endelige og formelle ja (dette regnes som en formalitet etter avtalen som ble inngått mellom Rådet og Parlamentet i trialogen før jul).
2. EØS-komiteen vil vurdere forordningen med tanke på EØS-relevans og vedta at forordningen inntas i EØS-avtalen. Det er ikke særlig tvilsomt at dette vil skje. 
3. Forordningen må gjennomføres i norsk rett, herunder gjennom stortingsbehandling siden forordningen krever endringer på lovnivå. 
4. Norske luftfartsmyndigheter må velge en "opt-out" for det aktuelle segmentet. 
Alle signaler tyder på at samtlige fire steg vil gå i ønsket retning, og steg 4 jobber NLF for at vil skje parallelt med steg 2 og 3. Prosessen kan imidlertid vise seg å ta minst seks måneder. 

Torkell Sætervadet