NLF / Mikrofly / VFR-guiden for 2018
Roger Holm

VFR-guiden for 2018

VFR-guiden for 2018 er klar, og fungerer nå som et nettkurs. VFR-guiden gir allmennflygere oversikt over noen av de viktigste hensyn som må tas når en ferdes innenfor norsk område. 

Nettkurset er laget for å gi piloter innspill i planlegging og gjennomføring av flyturer i norsk luftrom.

Utgitt av Luftfartstilsynet mai 2018.