NLF / Mikrofly / Styremøte med PLB anbefaling
Roger Holm

Styremøte med PLB anbefaling

På styremøtet i Mikroflyseksjonen i juni ble bruken av ELT eller PLB tatt opp. Emergency Locator Transmitter eller Personal Locator Beacon er et ønsket sikkerhetsutstyr i våre mikrofly og styret i Mikroflyseksjonen anbefaler flyeiere å anskaffe seg dette. Den kan registreres enten personlig eller på din klubb med kontaktperson.

Det er en avveining om det skal være en fastmontert ELT eller medbragt PLB ombord når vi er på flytur. De har hver sine fordeler, men begge kan redde liv i en nødsituasjon.

I henhold til Mikroflyhåndboken 3.7.2.4 anbefales at det alltid medbringes nødpeilesender, og det er to alternativer:

  • Typegodkjent fastmontert ELT for 406MHz med innebygget eller tilkoblet GPS som er registrert på luftfartøyet.
  • Medbrakt håndholdt PLB registrert på person eller klubb.

Registreringen foretas hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Lenke til nkom.
Gammel type med utsendelse på 121.5 MHz gir usikker varsling med tilfeldig lytting, og skal ikke brukes som sikkerhetsutstyr. Mer informasjon om ELT og PLB hos luftfartstilsynet.

Protokoll fra styremøte 4-2017 ligger på vår webside for Styreprotokoller.