NLF / Mikrofly / Sikkerhet - Mikroflygeren 2018
Roger Holm

Sikkerhet - Mikroflygeren 2018

Torsdag 30.08 Vi innbyr her alle mikroflygere til å gjennomgå en sikkerhetspresentasjon for å gjenopprette gyldigheten på ditt flygebevis.

Les først NLF presidentens innledning

Hent deretter ut listen over alle Operative ledere (OPL) så du har den klar.

Nå kan du kjøre selve presentasjonen som du åpner med denne lenken.

Du skriver navnet ditt og din egen epostadresse i de to første feltene, og det kommer en test med 20 oppgaver til slutt.

Du får en automatisk generert e-post etter gjennomgangen, og den skal du videresende til din OPL for klarering.

Du vil deretter få din rettighet tilbake som svarmelding fra OPL på eposten med beskjed om at du skal føre inn dette selv i din flygetidsbok under utsjekker:

Gjennomført "Mikroflygeren 2018". Dato og signatur.

Systemet er testet, men kan fremdeles ha mindre feil. Meld fra til Fagsjefen dersom du ser noe som bør rettes. 

Tom Bjerke
Fagsjef Mikroflyseksjonen