NLF / Mikrofly / Årlig revisjon av klubbene
Roger Holm

Årlig revisjon av klubbene

De fleste klubbene har nå gjennomført den årlige revisjonen som en egenkontroll ved operativ leder iht MFHB 1.2.2. NLF/mikroflyseksjonen vil komplettere en oversikt som viser hvilke klubber som har meldt tilbake at revisjonen er foretatt. Det tilligger den enkelte klubb å sørge for at revisjonen er foretatt, da fristen var satt til 1. mai 2018.

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Fagsjef NLF/Mikroflyseksjonen
Norwegian Air Sports Federation
NLF CAMO
NAKs Flytjeneste
Kortbestiller Avinor

Tel +(47) 995 45 119