NLF / Mikrofly / RAPPORT FRA ULYKKEN VED VOSS, 31. MARS 2014
Tom Bjerke

RAPPORT FRA ULYKKEN VED VOSS, 31. MARS 2014

Mikroflyseksjonens Granskningskommisjon avga sin rapport etter ulykken med LN-YWQ den 22 oktober.

I tillegg har Mikroflyseksjonen rapportert tekniske funn til fabrikanten.