NLF / Mikrofly / Overgangsbestemmelser – Mikroflyhåndboken utgave 7
Jon Gunnar Wold

Overgangsbestemmelser – Mikroflyhåndboken utgave 7

Utgave 7 trådte i kraft 20. juli 2017. Utøvere som startet sin utdannelse, til eksempelvis flygebevis for mikrofly, eller instruktørutdanning, følger kravene som var gjeldende på angjeldende tidspunkt, forutsatt at utdannelsen var påbegynt før 20. juli 2017.

Har en ikke oppnådd flygebevis, eller instruktørbevis før 1. mars 2018 etter de gamle bestemmelsene, så vil en måtte forholde seg til utgave 7 av Mikroflyhåndboken og de krav som fremkommer der.