NLF / Mikrofly / Obligatorisk seminar for tekniske ledere i klubbene
Roger Holm

Obligatorisk seminar for tekniske ledere i klubbene

NLF ved Mikroflystyret ønsker å fokusere mer på det tekniske området innenfor vår virksomhet. Det vil derfor bli avholdt obligatorisk seminar for tekniske ledere (eller stedfortreder) i tilsluttede klubber og grupper. Seminaret blir avholdt på Quality Hotel Olavsgaard ved Lillestrøm, helgen 28. og 29. april. 

I og med at seminaret er obligatorisk, så blir det avholdt etter reisefordelingsprinsippet, slik at alle reisekostnader for klubbene blir like, i tillegg vil NLF/Mikroflyseksjonen dekke hotellkostnadene (kost og losji) for klubbens deltager. Teknisk utvalg er arrangør av seminaret.

Påmelding sendes til tom.bjerke@nlf.no ikke senere enn 20. februar 2018, og vi må ha/vite:

Klubbens navn
Navn på teknisk leder eller stedfortreder som stiller
Trenger du overnatting fra lørdag til søndag, eller bor du hjemme?

Av planleggings og kapasitetshensyn så kan klubbene kun stille med en person.

Vi planlegger med å starte opp kl 11:00 på lørdagen, og avslutte kl 16:00 på søndagen, slik at alle bør kunne komme seg til Oslo på lørdag morgen. Hvis du skulle trenge overnatting fra fredag, så gi meg beskjed (overnatting fra fredag til lørdag må dekkes av den enkelte deltager/klubb).
 

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Fagsjef mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)
Norwegian Air Sports Federation

Tel +(47) 995 45 119
tom.bjerke@nlf.no
www.nlf.no