NLF / Mikrofly / Ny leverandør kollektiv forsikring
Roger Holm

Ny leverandør kollektiv forsikring

Ny leverandør av kollektiv forsikringsavtale – Viktig melding til eiere av mikrofly !

Fra 1. juli 2018 etableres det en avtale med RiskPoint A/S for det som gjelder de kollektive forsikringsavtalene for mikroflyene. Den 30. juni 2018 avvikles den avtalen som NLF har med WR. Berkley, men forsikringen er gyldig til den dato hvor flygetillatelsen utløper.

For de som skal fornye flygetillatelsen, eller ved førstegangsutstedelse etter 1. juli 2018, så må følgende fremgangsmåte benyttes, dette fordi noen formalia ennå ikke er på plass.

Bestill den kollektive avtalen for mikrofly hos:

RiskPoint A/S
Bryggegata 7
NO 0250 Oslo

Mobile               +47 905 62 416
Email                per.evensen@riskpoint.eu

Du må oppgi følgende til RiskPoint:

 

Navn
Adresse
Telefon
e-post adresse

Fly:
Call sign
Fabrikant
Modell type
Serienummer
Årsmodell
En- eller to seter

Årspremien er redusert til hhv 2.300 for to-setere og 1.800 for en-setere, en reduksjon på kr 200 ift avtalen som var med WR Berkley. Eierne vil motta faktura direkte fra RiskPoint på ansvarsforsikringen. I tillegg så er dekningen ved død/invaliditet økt til det dobbelte fra dagens ordning med WR Berkley, til kr 300.000 per sete.

RiskPoint sender forsikringsbeviset per E-post til den enkelte mikroflyeier, med 15 måneders gyldighetstid (dette for å sikre at ingen mikrofly får fornyet flygetillatelse, som går ut over perioden hvor ansvarsforsikringen er gyldig).

NLF vil motta kopi av de forsikringene som etableres, og ingen flygetillatelser vil bli fornyet uten at ansvarforsikringen er etablert, og NLF har mottatt kopi av forsikringsbeviset.

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Fagsjef NLF/Mikroflyseksjonen
Norwegian Air Sports Federation

NLF CAMO
NAKs Flytjeneste
Kortbestiller Avinor

Tel +(47) 995 45 119