NLF / Mikrofly / Mikroflyhåndboken Utgave 7 er godkjent
Roger Holm

Mikroflyhåndboken Utgave 7 er godkjent

Vi fikk den gledelige meldingen fra Luftfartstilsynet i formiddag at vår nyeste utgave av Mikroflyhåndboken nå er godkjent. Det har vært en stor jobb, og i denne utgaven er det så mange endringer og oppdateringer i forhold til revisjon 6.3 at redaksjonen mente revisjonslisten ville blitt nesten like omfattende som alle kapitlenes innholdsfortegnelser tilsammen. Dermed var det kort vei til beslutningen om å sløyfe denne, og heller gå for en helt ny utgave 7. 

Vi ber spesielt klubbenes operative ledere (3), skolesjefer (4) og tekniske ledere (5) om å studere nøye sine respektive kapitler i parantes, og få kjennskap til resten av innholdet ved å lese gjennom de andre kapitlene. Prosedyrene for utdanning, pensumlister, import av fly og andre viktige saker må kunne av farpersonellet, mens helheten i boken bør være allemannskjennskap. Håndboken er nedlastbar fra i dag på websiden under "Mikroflyhåndboken".

Gyldighetesdatoen er satt til AIRAC dato: torsdag den 20. juli 2017.