NLF / Mikrofly / Klubbenes flytryggingsmøter 2018
Roger Holm

Klubbenes flytryggingsmøter 2018

Flytryggingsutvalget (FTU) kommer hvert år med føringer til temaer som skal brukes i klubbenes flytryggingsmøter. Temaene velges ut fra hendelsesrapporter, granskninger, reaksjoner i miljøet, potensielle risiko-områder etc. Vi tar også signaler fra andre miljøer som vi kan sammenligne oss med - nasjonalt og internasjonalt.

Det er viktig å presisere at materialet inneholder den «røde tråden» MFS ønsker at klubbene følger, men må formes av den enkelte klubb. Med materialets stikkord og en del detaljer er vi trygge på at klubbenes flytryggingsmøte blir gjennomført iht. intensjonen.

For 2018 vil vi at klubbene skal fokusere på:

1.    NLF sin 0-visjon

2.    Hendelser 2017

a.    Klubben går gjennom en eller flere aktuell hendelse fra våre sider

3.    Litt statistikk

4.    Landinger

a.    Stabilisert innflyging, avbrutt landing

5.    Steilinger – hvordan unngå dette

a.    Gjenkjenning, parering, trening

6.    Motorkutt etter avgang

7.    Glatte baner

8.    Klubbens eget tema

Lykke til.

Tom W. Røstad
Leder Flytryggingsutvalget
Mikroflyseksjonen