NLF / Mikrofly / Innbydelse til instruktørkurs 2011
Bjarne Andre Myklebust

Innbydelse til instruktørkurs 2011

Mikroflyseksjonens OPS & opplæringskomite innbyr med dette til instruktørkurs, torsdag 9. – søndag 12. juni 2011, seilflyseksjonens rikssenter, Starmoen, Elverum.

Krav til opptak på instruktørkurs fremgår av Mikroflyhåndboken, pkt 4.7 med underpunkter, 4.7.1 og 4.7.2. Kurset starter kl 1100 på torsdag, og avsluttes 1500 på søndag. Det tillates ikke fravær under kurset. 

 

Kursprisen er 4.900, som inkluderer overnatting på enkeltrom, samt alle måltider fra og med lunsj torsdag til og med lunsj søndag. Kursprisen er to-delt, hvor ca 50% av kostnaden er seksjonens inntekt for instruktørkurs.

 

Kandidater som tilfredsstiller kravene for opptak til instruktørkurs melder seg på til undertegnede innen mandag 11. april 2011, via
E-post:

tom.bjerke@nlf.no

  I emnefeltet skriver du: ”Påmelding instruktørkurs 2011”.

 

Påmeldte kandidater vil motta ytterligere informasjon om kurset, og forberedelser til dette.

 

Med vennlig hilsen

Tom Bjerke
Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF) / Norwegian Air Sports Federation
NLF CAMO 

+ 47 99 54 51 19

tom.bjerke@nlf.no