NLF / Mikrofly / IK og Teknisk seminar H13
Roger Holm

IK og Teknisk seminar H13

Gi oss tilbakemelding - si din ærlige mening om seminaret.

Klikk her for å gi oss en anonym meningsmåling, som kan hjelpe oss å gjøre seminarene våre bedre. (server er fra tid til annen nede - i såfall prøv igjen senere)

 

Filer som ble presentert på felles og IK del:

- Lærebok i Teknisk Vedlikehold av Mikrofly (PDF)

- Vedlegg 1. Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

- Agenda for seminaret. (PDF)

- Føring av Teknisk Loggbok (PDF)

- Føring av Progresjonskort (PDF)

- Gruppearbeidsppgave for 4 grupper (PDF)

- FISO under Oslo og Farris TMA (PDF)

Filer som ble presentert for besiktningsmenn:

1-OPSEM_H13_Agenda_ansvar_div

2-OPSEM_H13_Det_elektriske_anlegget

3-OPSEM_H13_kabel_og_bensinanlegg

4-OPSEM_H13_Vedlikehold_og_ansvar

Eksempler på tilleggs-handouts for teorikurs:

- Instrumenter og Utstyr (PDF)

- Vedlikehold av mikrofly (PDF)

- Motor og Propell (PDF)

For å lese disse filene korrekt må du ha en oppdatert Acrobat Reader (gratis å laste ned)

Her er to fine verktøy i prøve-versjoner for å lage web-kurs i Flash fra en PowerPoint presentasjon:

http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html

og legge en eksamen (Quiz) inn i denne som en test på hva man har lært:

http://www.ispringsolutions.com/free-quiz-maker

Den siste kan lages som en selvstendig Flash fil som kan legges på web, og sende resultatet til en angitt server eller epostadresse. Den kan også settes opp som en Scorm 1.2 fil tilpasset læringsprogrammer som sender resultatet direkte inn i en database med oversikt over kompetansen.