NLF / Sportsfly / Flygerettighet ─ passasjer ─ PFLY
Holm Roger

Flygerettighet ─ passasjer ─ PFLY

Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.
For detaljer om utstedelser, utvidelser og fornyelser vises det til angjeldende kapittel i gjeldende versjon av sikkerhetssystemet: Sikkerhetssystemet | Norges Luftsportforbund (nlf.no)

Flygerettighet:
Utfylling og innsending av skjema gjøres kun ved førstegangs utstedelse, passasjerutsjekk og utvidelser. Legeattester sendes inn til NLF, og dato kommer på flygebeviset, som du laster ned fra Min Idrett.

Skjema for flygerettighet sportsfly * (01.07.2022) - Flygerettighet og passasjerutsjekk.

Ved forlengelser og fornyelser skal instruktør/kontrollant attestere direkte i kandidatens loggbok, uten at det sendes inn noe til NLF. Varigheten til flygebeviset er da 31.12.2099, mens gyldigheten til flygerettigheten fremgår av dato for legeattest, oppfrisningsflyginger og deltagelse på flytryggingsseminarer. Dette må hver sportsflyger holde rede på selv ved å sjekke med sin loggbok. Se veiledning i PPTX eller PDF.

Soloflygingsbevis - se under Skoledokumenter => Utsjekker.

Instruktørrettighet: Skjema ligger under " For instruktører " under Skoledokumenter.


Passasjerflyging:

Skjema for passasjerflyging v3.0 (01.01.2022) Del 1 leses og signeres av passasjer/verge. Del 2 er kun info til fsj.

Link til siden som angår forsikringer finner du her


Betingelser for å kunne benytte PFLY ordningen:

- Først må du lese og forstå Avinors vilkår for PFLY ordningen

- Les hva som er kompetansekravene

- De som allerede har en gyldig PFLY-avtale trenger ikke gjennomgå denne prosessen på nytt

- Gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller gyldig flygerettighet for sportsfly

- Les mer inngående hvordan dette gjøres.

 

Om Skoletillatelse og ny Operativ leder

Klubber som har skoletillatelse, opprettholder denne så lenge samme person beholder funksjonen skolesjef. Dersom klubben utpeker ny Skolesjef les prosedyre E-001 Opplæringsplan for ledende personell og funksjoner og kontakt NLF (post@nlf.no) med oppdatert info om flyskolen.

Dersom klubben utpeker ny Operativ Leder, les både E-001 Opplæringsplan for ledende personell og funksjoner og E-003 Opplæringsplan for operativ leder. Kontakt NLF (post@nlf.no) for å komme i gang.


 

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.