NLF / Sportsfly / Flygebevis Passasjerskjema PFLY
Roger Holm

Flygebevis Passasjerskjema PFLY

 

For detaljer om utstedelser, utvidelser og fornyelser vises det til angjeldende kapittel i gjeldende versjon av sikkerhetssystemet: Sikkerhetssystemet | Norges Luftsportforbund (nlf.no)


Passasjerflyging:

Skjema for passasjerflyging (15.06.2020) Del 1 leses og signeres av passasjer/verge. Del 2 er kun info til fsj.


Flygebevis: 

Skjema for flygebevis sportsfly (03.12.2020) - Flyge- og instruktørbevis, fornyelser, PFT, IK-oppgradering.


Betingelser for å kunne benytte PFLY ordningen:

- Først må du lese og forstå Avinors vilkår for PFLY ordningen.

- Les hva som er kompetansekravene og hvordan de skal bekreftes i klubben.

- De som allerede har en godkjent PFLY avtale trenger ikke gjennomgå denne prosessen på nytt.

- Gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller

- Flygebevis for sportsfly/mikrofly pluss

  • Bestått tre moduler for kompetansesjekk og kunnskapsprøve avholdt og registrert ved sportsfly-seksjonen Norges Luftsportforbund. Henvend deg til din skolesjef for å få tilgang til kunnskapsprøven.
  • Inngå en generell avtale om bruk av lufthavnene utenfor åpningstid i henhold til BSL D 1-2 punkt 4-2. Start prosedyren via Min Idrett.
  • Til avtalene kommer det et kursbevis, som du finner på Min Idrett under Kurs => Oppnådd kompetanse. For tiden er gyldigheten på avtalene satt til 31.12.2022.

Annet

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av Mikroflyklubber, i dokumentet "Veiledning for klubben".


 

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.