NLF / Mikrofly / Er du klar for å bli mikroflyinstruktør i 2018?
Roger Holm

Er du klar for å bli mikroflyinstruktør i 2018?

Innmeldingsvinduet til I-kurset lukkes fredag den 16. februar, så vi ber nå alle mikroflyklubbenes skolesjefer om å melde inn til Mikroflyseksjonen sine nye kandidater som de har valgt ut gjennom klubbseleksjonen (se hele prosessen i MFHB punkt 4.7).

I noen web-oppslag og informasjon i Flynytt etter sommeren har vi beskrevet vår nye prosess for å bli instruktør i henhold til MFHB utgave 7. Mye av utdannelsen legges nå over til selvstudium i vinter- og vårperioden fram til selve I-kurset, som vi i utgangspunktet planlegger å avholde før sommeren. Vi lukker nå innmeldingsvinduet på en bestemt dato for at de kandidatene som kommer med skal få tilstrekkelig tid til å lese lærestoffet i to fag, og bestå tre eksamener. Å bli en dyktig instruktør må være en langsiktig prosess.

Informasjon om det som skal skje fram til I-kurset får de involverte like etter lukkedatoen. Egnede personer som blir meldt inn etter lukkedatoen blir vurdert som kandidater til 2019 kurset.

Operasjons- og Utdanningsutvalget
Mikroflyseksjonen