NLF / Mikrofly / 60 Oppdaterte instruktører
Pål S. Vindfallet

60 Oppdaterte instruktører

Roger Holm hadde i kjent stil kommandoen igjennom helgen med et godt og variert innhold.

Han dro i gang seminaret med innblikk i avvikene fra luftfartstilsynet som seksjonen aktivt har jobbet med det siste året.

Neste ut var erfaringer som ble gjort etter "M18" hvor alle piloter ble satt på bakken og måtte oppdateres. 

Alle fikk et innblikk i hva som skjer når vi blir Sportsflypiloter etter nyttår 2020 og hva forventes når vektgrensen økes. En helt ny lærebok er også på vei inn. 

 

Leder i flytryggingsutvalget Stig Børrestuen gikk igjennom hendelsrapporter med fokus på «Just Culture». Det er så langt i år rapportert 35 hendelser. Ingen alvorlige.  Rapportene vil ligge på to steder sortert etter alvorlighetsgrad. Feil vil vil lære av  og Hendelsesrapporter

Pål S. Vindfallet gikk igjennom granskning av en ulykke fra 2018 med fokus på hva intruktører kan lære og bør være oppmerksom på under opplæringen. 

Som en oppfølger rundt dette presenterte Espen Grønstad et opplegg for hva du bør gjøre når du skal ha med deg passasjer. Her er det utarbeidet et eget skjema som vil bli tilgjengelig.

 

Det var denne helgen satt av en del tid til gruppeoppgaver for å se hva dagens instruktører mener er riktig retning å gå.

Hva gjør vi når det er langt i mellom instruktørene? Kan en instruktør som kun flyr 3 akse, fly en PFT med en trikepilot? Dette var noen av spørsmålene og svarene var gode og interessente.

 

Det nye treningsprogrammet og det nye leksjonsheftet som nå fases inn ble godt presentert av Geir Magne Anderesen. I tillegg gikk Petter Gustavsen igjennom den nye digitale versjonen av progresjonskortene som også så veldig lovende ut.

Kan elever gjøre mye av flytreningen eller fly PFT i simulator i fremtiden? Pål S. Vindfallet gikk igjennom hva som er på vei av simulatorer og hvilken muligheter det ligger i trenging ved bruk av VR teknologi. Her fikk også alle en gruppeoppgave som ga mange konstruktive og gode tlbakemeldinger

Espen Grønstad  presenterte sin bok om praktisk flyving. Boken er et godt oppslagsverk for å planlegge den daglige flyturen. Boken kan du laste ned i PDF her

Helgen ble avsluttet med hvordan vi skal standardisere alle instruktørene når det nye læreopplegget er på plass.