NLF / Info / Lover og vedtekter

Lover og vedtekter

NLF og tilsluttede klubber er underlagt Norges Idrettsforbund (NIF's) lover og bestemmelser.
Klubbene skal ha en lov som er basert på lovnorm for klubber.

Andre relevante lover, bestemmelser og vedtekter kan du laste ned fra listen nedenfor.

Tilleggsbestemmelser

Revisjoner

  • Luftsportstinget 6. april 2019 vedtok ny Lov for Norges Luftsportforbund. Den nye loven er gyldig fra dagen etter den ble vedtatt. Bestemmelsen om at NIF skal godkjenne lovendringer ble endret på Idrettstinget i mai 2019. Luftsportstyret vedtok 28. november 2020 ny styreinstruks og delegasjonsreglement.
  • Konkurransereglement oppdatert pr. desember 2018, og gjelder fra og med 1. januar 2019.