NLF / Info / Klubbarkivar

Klubbarkivar

Medlemsservice > Klubbarkivar:

På dette nivået får de som er såkalte ”Klubbarkivarer” i klubben tilgang til stort sett de fleste opplysningene om klubben, samt til alle medlemmene i klubben (klubbarkivar har samme tilgang på det enkelte medlem, som medlemmet selv har), ref. punktet ”Medlemsdata”. Det anbefales at klubben har 2-3 personer som klubbarkivar. For å få klubbarkivarrettighet så må det anmodes om at dette blir tildelt, anmodningen rettes til NLFs administrasjon ved angjeldende fagseksjon. Ved pålogging benyttes medlemsnummer og kode som står på klubbarkivarens medlemskort for inneværende år. Når man er logget på, så vil det på toppen av skjermbildet fremgå hvem som har klubbarkivarrettighet i klubben. NLFs administrasjon må underrettes hvis det er noen som skal ha fjernet klubbarkivarrettighet.

Følgende funksjoner/oversikter kan utføres/hentes ut om klubbens medlemmer av klubbarkivaren:

  • Sende E-post til alle klubbens medlemmer med E-post adresse.
  • Få oversendt en komplett medlemsliste og liste over flygebevis mv. til klubbarkivarens E-post adresse.
  • Få sendt en kontingentoversikt til klubbarkivarens e-post adresse.
  • Oversikt over klubbrefusjon (økonomisk mellomværende med NLF for lokal klubbkontingent).
  • Oppdatere klubbens styre og fagpersonell.

 DETTE MÅ KLUBBENE TIL ENHVER TID HOLDE OPPDATERT, OG MÅ SOM ET MINIMUM OPPDATERES ETTER ÅRSMØTET HVERT ÅR!

Hvis det er en og samme person som bekler et verv fra år til år, så må klubbarkivaren legge inn en annen person i funksjonen, for deretter å legge inn den korrekte, dette for at man skal få opp korrekt årstall. (Årstallet skal korrespondere med det året registreringen foretas). 

Alle klubber må legge inn 2 E-postadresser til sentrale tillitsvalgte i klubbene, (E-post, E-post 2 som det er beskrevet som i databasen over klubbopplysninger). På denne måten kan NLF lett kunne distribuere informasjon til klubbene, som igjen formidler internt til rette vedkommende i klubben.