NLF / Info / Tildelte seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding

Tildelte seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding

Seksjonshederstegn - fallskjerm
Seksjonshederstegn - hang-, para- og speedgliding
2020 Jan Wang
2017 Carita Ranvik Gyldenskog
2014 Thomas Solli
2014 Erik Johnsen
2013  Lars Kjersem
2013 Odd Tore Bjerkeset
2012 Olaf Olsen
2011 Stig Bjørneberg
2010 Leif Rakfjord
2009 Ketil Firing Hanssen
2008 Terje Hauger
2008 Halvor Hagen
2007 Vibeke Valle
2007 Steinar Dromnes
2005 Jørn Strand
2000 Ann Kristin M. Wiik
1999 Elisabeth Warren
1998 Rune Røksund
1997 Odd Heimstad
1995 Hauk Olaussen
2019 Bjørn Steinar Nyfløtt (utdelt 2022)
2019 Terje Brønstad (utdelt 2022)
2018 Frode Halse
2016 Stein Tore Erdal
2016 Stein Sørensen
2010 Øyvind Ellefsen
2009 Anbjørn Andersen
2006 Knut Løndal
2005 Nils Åge Henden
2005 Kjell Chr Krane
2002 Thor Solø
2000 Per Arne Soldal
1999 Bjørn Karr
1998 Ronny Helgesen
1997 Roar Skuggedal