NLF / Info / Harald Krogs minnefond

Harald Krogs minnefond

Harald Krogs minnefond ble opprettet av foreldrene Arnfin og Bjørg Borge Krog etter at sønnen omkom som flyger, sammen med fire andre i en flyulykke på Hardangervidda 12. september 1990. Grunnkapitalen var ved opprettelsen i 1991 på 150.000 kroner. Arnfin og Bjørg, som døde i henholdsvis 2004 og 2008, hadde testamentert alt de eide til Harald Krogs minnefond. Fondets kapital er med det på om lag elleve millioner kroner.

Renter av fondet kan etter søknad benyttes til flytryggingstiltak, herunder kurs for flygere, tekniske tiltak, opplæring, utdanning og for øvrig det som faller inn under flytryggingsarbeide generelt.

Søknad om støtte fra fondet kan sendes til:

Harald Krogs minnefond
v/Bjørn Åge Nilsen
Postboks 258

3301 HOKKSUND

 

E-post: bjorn@els.no

 

(Henvendelser til fondets styre gjøres primært per e-post.)

 

VedleggStørrelse
PDF icon Fakta om Harald Krogs Minnefond160.14 KB