NLF / Hps / Skal du ha et nytt nivå på ditt Safe-, Para- eller SpeedPro flygebevis ?
Nilsen Trond

Skal du ha et nytt nivå på ditt Safe-, Para- eller SpeedPro flygebevis ?

Her finner du linker til søknadsskjema for utstedelse via Min Idrett

Hanggliding Paragliding Speedgliding Øvrige
  PP2 SPG2 PIT
SP3 PP3 SPG3 PIH
SP4 PP4 SPG4 PIO
SP5 PP5 Distanse SPG5  

 

Rettledning for utfylling som PowerPoint og som Pdf

OBS: Fornyelseskurs kan IKKE brukes for å få utstedt nytt nivå - et fornyelseskurs gjør kun det navnet sier - det fornyer.

Utstedelse av nye nivåer for SPG er suspendert inntil videre. Informasjon finnes HER