NLF / Hps / Operativ status NLF/HPS klubber
Nilsen Trond

Operativ status NLF/HPS klubber

Frist for innsending av klubbrevisjon er 1.april hvert år.

Revisjonsskjema finner klubben HER

Navn Revisjonsrapport for 2021 Operativ status 2022
Bergen hang- og paraglidingklubb Mottatt Operativ
Bodø hang & paraglider Klubb Mottatt Operativ
Bygland luftsportklubb Mottatt Operativ
Drammen og omegn paragliderklubb Mottatt Operativ
Fjordane luftsportsklubb Mottatt Operativ
Gulen luftsportklubb Mottatt Operativ
Hallingdal paragliderklubb Mottatt Operativ
Hardanger paragliderklubb Mottatt Operativ
Harstad hang og paragliderklubb Mottatt Operativ
Haugaland hang og paragliderklubb Mottatt Operativ
Hedemarken luftsportsklubb Mottatt Operativ
Hof paragliderklubb Mottatt Operativ
Humla paramotorklubb Mottatt Operativ
Hvittingfoss luftsportklubb Mottatt Operativ
Indre Salten paragliderklubb Mottatt Operativ
Jetta luftsportsklubb Mottatt Operativ
Jæren Luftsportsklubb Mottatt Operativ
Lofoten & Vesterålen paragliderklubb Mottatt Operativ
Longyearbyen luftsportslag Mottatt Operativ
Narvik hang- og paragliderklubb Ikke mottatt  
Nidaros luftsportklubb Mottatt Operativ
Oslo og Lier hanggliderklubb Mottatt Operativ
Oslo paragliderklubb Mottatt Operativ
Polarsirkelen hang- og paragliderklubb Mottatt Operativ
Ringerike og Hole luftsportsklubb Mottatt Operativ
Romsdalstindene paragliderklubb Mottatt Operativ
Sande paragliderklubb Mottatt Operativ
Sarpsborg paragliderklubb Mottatt Operativ
Sirdal Luftsportsklubb Ikke mottatt  
Sogn paragliderklubb Mottatt Operativ
Sogn fartsfykarlaug Ikke mottatt  
Sportwing hang- og paragliderklubb Mottatt Operativ
Steinkjer hangglider Klubb Mottatt Operativ
Stjørdal hang- og paragliderklubb Mottatt Operativ
Stratus paragliderklubb Mottatt Operativ
Sørlandets paragliderklubb Mottatt Operativ
Tromsø hang- og paragliderklubb Mottatt Operativ
Tron hanggliderklubb Mottatt Operativ
Valdres hang og paraglider Klubb Mottatt Operativ
Volda/Ørsta himmelseglarlag Mottatt Operativ
Voss hang- og paragliderklubb Mottatt Operativ
Ålesund paragliderklubb Mottatt Operativ

 

...tilbake