NLF / Hps / Savner du sportslisens ?
Nilsen Trond

Savner du sportslisens ?

For å inneha en sportslisens fra NLF/HPS må du ha gjennomført ekurset Ren Utøver.

Når du har gjort ekurset Ren Utøver så får du til slutt et diplom. Om du ikke tok vare på det kan det lastes ned igjen fra Ren Utøver e-kurset, om du tok det gamle ekurset Ren Utøver og ikke tok vare på diplomet vil du måtte ta det nye ekurset Ren Utøver for å få diplomet.

Last opp diplomet du har fått via ekurset NLF Ren Utøver (Antidoping Norge - NLF/HPS ekurs) i Min Idrett.

Om du innehar en SP5, PP5 eller SPG5 vil du få tildelt sportslisens. Har du ikke nivå 5 per i dag, så vil sportslisensen komme når du oppnår dette.

HER kan du sjekke om denne er registrert hos FAI