NLF / Hps / Nå er det 0 dager siden siste registrerte hendelse
Nilsen Trond

Nå er det 0 dager siden siste registrerte hendelse

Vi er tydeligvis inne på et godt spor når det gjelder rapportering av hendelser. Så langt i år har vi registrert 150 hendelser, noe som er 30% over totalen for 2016. PG står for den klart største andelen og når man ser på fordelingen så ser man at utviklingen er positiv.

Positiv fordi økningen i antall hendelser kommer på uhell (+75%) og næruhell (+33%), det vil si de tingene som ikke tidligere ble rapportert. Antall ulykker med PG ligger på 93% av fjoråret. Det som ikke er like positivt er at vi mangler rapport på 8 ulykker og 8 andre hendelser vi har registrert. Husk at om du ønsker å benytte forsikringen i forbindelse med en hendelse, så må du levere rapport. Forsikringsselskapet behandler ikke saker før vi har bekreftet at medlemskap, lisens og forsikrng er i orden samt oversender hendelsesrapport.