NLF / Hangglidingparagliding / Ungdomsrepresentant fra Hang og Paragliderseksjonen
Arne Håkon Hillestad

Ungdomsrepresentant fra Hang og Paragliderseksjonen

Norges luftsportforbund har et ungdomsutvalg som blandt annet er med og tilrettelegger våre idretter for ungdom. Nåværende representant for HP seksjonen ønsker å å trekke seg og seksjonen søker derfor etter en som kan ta over denne oppgaven. Du kan lese mer om ungdomsutvalget her: http://www.nlf.no/ungdomsutvalget/ungdomsutvalget . Er du under 25 og brenner for vår idrett så er dette kankskje noe du kunne tenke deg? Du får være med på stevner og utstillinger og jobbe på møter med å tilrettelegge luftsport for ungdom. Du har også møterett til seksjonens styremøter og seksjonen dekker dine kostnader når du jobber for oss. Ønsker du å vite mer, ring Arne på seksjonskontoret på telefon 908 67 560 eller send en mail til arne.hillestad@nlf.no.