NLF / Hangglidingparagliding / Til alle tandempiloter
Arne Håkon Hillestad

Til alle tandempiloter

HP/NLF driver IKKE med kommersiell luftsport. Det har vi ikke anledning til. All tandemflyging er definert som en introduksjonstur til sporten.

Alle klubber må innrapportere hvilke piloter som flyr tandem for klubben. Faglig leder i klubben kan på denne måten styre hvilke piloter som tilfredsstiller kravene til å fly introduksjonsturer for sporten. Tandempiloter som tar seg til rette og averterer at JEG driver tandemflyging bryter disse reglene.

Seksjonens faglige ledelse finner ofte brudd på dette. Og det toppa seg nå i høst da en utlending som ikke er medlem engang averterte opplevelsesturer på nettet. Han så mange andre som også gjorde det og trodde derfor at dette var lovlig.

Dette har fått Luftfartstilsynet til å reagere. Og HP/NLF er nå pålagt å reagere på tandempiloter som averterer for eksempel på egne hjemmesider at de flyr tandem paraglider og tilbyr med en oppgitt pris opplevelsesturer, kick offs, utdrikkingslag, noen selger gavekort osv.

Vi har gått gjennom det vi kan finne av private hjemmesider, facebooksider etc hvor enkeltpiloter averterer sine opplevelsesturer. Vi har funnet ganske mange.

DISSE SIDENE MÅ FORANDRES UMIDDELBART. HP/NLF ber nå alle som har en slik side eller averterer på annen måte at de bedriver tandemflying i egen regi om følgende. Det skal det gå klart frem at vedkommende er tandempilot i den og den klubben og at man ved å henvende seg til klubben kan få bli med på tandemtur som en introduksjonstur til sporten. Man kan ikke avertere for at man tilbyr dette som privatperson eller via eget firma.

Alle som dette angår har 2 uker på seg til å forandre sine måter å innformere om tandemflyging på. HP/NLF vil følge opp dette og sjekke disse sidene om to uker. Sett på klubblogo, oppgi referanse til klubbens faglige leder og at dere flyr tandem for klubben.

Seksjonen trenger våre tandempiloter. Mange som har prøvd en tandemtur har begynt å fly etterpå. Og det er slik det skal være. Det er i dag 163 piloter med gyldig tandemlisens og denmail er sendt til alle disse pilotene hvis de har gyldig e-postadresse i Melwin.

Kontakt meg om dere har spørsmål.

Hilsen på vegne av faglig ledergruppe,

Arne H Hillestad, Fagsjef HP/NLF