NLF / Hangglidingparagliding / Sikkerhetsbulletin 01-2017 - Utløser for speedbar ved bruk av Acro Base seletøy
Nilsen Trond

Sikkerhetsbulletin 01-2017 - Utløser for speedbar ved bruk av Acro Base seletøy

Du finner sikkerhetsbulletiner utgitt av NLF/HPS HER