NLF / Hangglidingparagliding / Revisjon av sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer
Nilsen Trond

Revisjon av sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer

Oppdatering 7. desember 2021

Da er vårt nye sikkerhetssystem med tilhørende utdanningsprogrammer godkjent av Luftfartstilsynet.

Du finner sikkerhetssystemet og utdanningsprogrammene HER

Revisjonen trer i kraft 1.februar 2022 ihht NLFs prosedyre ved håndboksendringer og andre endringer i NLFs sikkerhetssystemer for luftsportsaktiviteter, men det er anledning til å følge det nye sikkerhetssystemet med tilhørende utdanningsprogrammer fra det var godkjent.
 

+ + + +

Oppdatering 18.oktober 2021

Revidert sikkerhetssystem og utdanningsprogrammer ligger nå til godkjenning hos Luftfartstilsynet, de innsendte versjonene finner du her:

Revidert sikkerhetssystem for HPS
Revidert utdanningsprogram for hanggliding
Revidert utdanningsprogram for paragliding
Revidert utdanningsprogram for speedgliding
Revidert utdanningsprogram for motorisert paragliding

 

+ + + +

Oppdatering 9.juli 2021

Etter høring hos klubbene kom det mange innspill og av en art som gjorde at det ble en endringsretning på utdanningsprogrammet for SPG. Dette er derfor revidert i samarbeid med de som hadde de mest gjennomarbeidede forslagene. Siden endringene er såpass omfattende (vi velger å gå for at det skal holdes grunnkurs), så sender vi utdanningsprogrammet på en ny høringsrunde.

Under finner dere lenke til oppdatert utdanningsprogram, samt en oversikt som viser forskjellene fra gjeldene (suspendert) og forrige versjon.

+ + + + 

Da har revisjonen av sikkerhetssystemet samt utdanningsprogrammene for PG og SPG vært gjennom første runde med høringer og nå er turen kommet for å gi HPS medlemmene muligheten til å komme med innspill.

Vedlagt finner dere to skriv fra fagutvalget om arbeidet som er gjort, revidert sikkerhetssystem samt reviderte utdanningsprogrammer.

Utdanningsprogrammene for PG og SPG ble lagt ut 23.april - her er høringsfristen fredag 4.juni
Utdanningsprogrammene for PPG og HG ble lagt ut 28.mai - her er høringsfristen fredag 9.juli

Høringsfristen er 6 uker – Vi ber om at tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer samles/koordineres gjennom klubbens faglige leder og at dette sendes inn samlet innen høringsfristens utløp. Gjerne i god tid før.

Litt om veien videre etter høring hos klubbene:

Etter høringsfristens utløp vil innspill behandles og eventuelle endringer gjøres.
Deretter skal dette godkjennes av NLFs generalsekretær.
Etter godkjenning fra GS sendes sikkerhetssystemet til Luftfartstilsynet for godkjenning.
Etter godkjenning fra LT vil nytt sikkerhetssystem publiseres på NLFs hjemmesider og ikrafttredelse vil være 8 uker etter publisering.

Informasjon om revisjonen ifb utsendelse 23.april  - Informasjon om revisjonen ifb utsendelse 28.mai
Revidert sikkerhetssystem for HPS
Revidert utdanningsprogram for paragliding
Revidert utdanningsprogram for speedgliding
Revidert utdanningsprogram for motorisert paragliding
Revidert utdanningsprogram for hanggliding

Revidert utdanningsprogram for speedgliding versjon 2
Forskjeller mellom versjon 1 og versjon 2 av utdanningsprogram for speedgliding