NLF / Hangglidingparagliding / Paragliderpiloten Ole JOhnny Rønneberg har blitt tildelt Luftfartstilsynets Sikkerhetstrofe for 2012
Arne Håkon Hillestad

Paragliderpiloten Ole JOhnny Rønneberg har blitt tildelt Luftfartstilsynets Sikkerhetstrofe for 2012

Ole Johnny Rønneberg etter utdelingen

På Luftfartskonferransen som ble arrangert i Bodø 20 februar og 1 mars ble Ole Johnny Rønneberg tildelt Luftfartstilsynets Sikkerhetstrofe for 2012. HP seksjonen støtter dette fullt ut og er glad for at en av våre piloter får trofeet med all den positive omtalen det gir sporten. Her er litt om Ole Johnny:

Ole Johnny tok sitt første sertifikat, SP1, på Hangglider i 1984. I denne perioden var han medlem i Meløy Hanggliderklubb og Narvik Hanggliderklubb. Han meldte seg inn i Polarsirkelen HG og PG klubb 20.11.89. Han har hatt mange oppgaver i styret i klubbene gjennom disse årene. Han tok sitt første paraglidersertifikat, PP2, i 1992. Han ble Hanggliderinstruktør i 1993 og også paragliderinstruktør i 1996.

 Allerede fra 1999 var han klubbens sikkerhetsansvarlig.

I 2003 opprettet Hang og paragliderseksjonen stillingen som faglig leder i sine klubber og Ole Johnny ble utnevnt til faglig leder i Polarsirkelen hang og paragliderklubb, noe han har vært siden.

 Ole Johnny har jobbet mye med sikkerhetsarbeide på sin arbeidsplass og han har tatt med seg mye av dette til sporten for å gjøre sporten tryggere.

Han har blant annet laget et sikkerhetsanalyse skjema for å analysere våre flysteder. Faglig ledergruppe engasjerte han til faglig lederseminar i 2005 hvor han fortalte hva han har gjort av sikkerhetsarbeide i sin klubb slik at andre faglige ledere kunne se hvordan dette arbeidet skulle gjøres. Han lærte blant annet bort hvordan man bruker sikkerhetsanalyseskjema for flysteder til alle som deltok.

 Hvert år arrangerer han en sikkerhetshelg for klubbens piloter. Der trener man blant annet på å kaste nødskjerm, sikkerhetssjekk av utstyret blir også gjort. I løpet av denne helgen er det også teoretisk sikkerhetsundervisning med gjennomgang og analyse av klubbens hendelser siste året.

 Ole Johnny er på Landslaget i Paragliding, noe han har vært de siste årene. I 2011 ble han også valgt inn som varamedlem i styret i HP seksjonen.

 Faglig ledergruppe som er seksjonens høyeste faglige myndighet mener at Ole Johnny har vel fortjent denne utmerkelsen.
Hilsen Arne H Hillestad, Fagsjef HP/NLF