NLF / Hangglidingparagliding / Ole Johnny Rønneberg tildelt NLFs gullnål
Nilsen Trond

Ole Johnny Rønneberg tildelt NLFs gullnål

I forbindelsen med Midnattsol Cup 2018 ble Ole Johnny Rønneberg tildelt NLFs gullnål for sitt arbeid for klubben og norsk luftsport gjennom mer enn 30 år.

Ole Johnny Rønneberg begynte å fly hangglider i 1984 og paraglider i 1992. Han har i en årrekke vært instruktør i Polarsirkelen Hang- og Paragliderklubb og jobber meget aktivt med sikkerhetsarbeide innenfor sporten vår. Ole Johnny er aktiv konkurransepilot innen paragliding og har vært med på landslaget  for distanseflyging med paraglider og har deltatt i en rekke norske og internasjonale konkurranser inkludert Paragliding World Cup. Han har de senere årene vært medlem av KKPGXC som arrangerer norgescup og andre konkurranser innen distanseflyging med paraglider.

Ole Johnny har bidratt til rekruttering til sporten både gjennom sitt virke som instruktør og ved tandemflyging. Han har vært faglig leder i klubben og arrangert mange sikkerhetsdager og foredrag. Han jobber fortsatt aktivt med å løfte ferske og mer erfarne flygere til et høyere nivå gjennom å dele sin kunnskap og erfaring om flyging, om terreng og ikke minst om vær og vind. Hans bidrag gir andre bedre trygghet og økt kunnskap noe som resulterer i færre hendelser.

Hederstegnet ble utdelt av daværende faglig leder i klubben, Robert Bye og fagsjef Trond Nilsen.