NLF / Hangglidingparagliding / Luftrom, logging og rapportering - en påminnelse
Nilsen Trond

Luftrom, logging og rapportering - en påminnelse

Mange har nok fått med seg diskusjonen på Facebook i gruppen Paraglider Norge angående flyging på Sundvollen i går 23/04/2017. Forholdene i går gjorde at det ble et ganske stort antall brudd på regulert luftrom og hvorav en del må anses å være ganske grove, det vil si med relativt høy risikofaktor. De som ikke klarte å holde seg under ‘taket’ har ulik måte å takle dette på.

 • Noen velger å ikke logge
 • Noen velger denne dagen å ikke legge ut tracklogg slik de pleier
 • Noen legger ikke ut høyde (men har likevel tiden på minuttet - hmmm)
 • Noen legger ut noe som høyst trolig er en fiktiv maks høyde

Heldigvis er det noen som logger ærlig og legger til og med ut sine kommentarer om hvordan de mener de havnet i situasjonen, samt hva de gjorde for å løse problemet.

For å rydde opp i usikkerhet og tvil som måtte finnes angående hva som er lurt og ikke lurt, følgende gjelder:

 • Det er lurt å logge og å logge ærlig.
 • Loggboka er ikke et grunnlag for sanksjoner pga regelbrudd/luftromskrenkelser
 • Hendelsesrapport vil ikke være grunnlag for sanksjoner
 • Det er pålagt ved norsk lov å rapportere luftromskrenkelser (og strengt tatt skal de rapporteres til Luftfartstilsynet)

Alle er sikkert ikke kjent med at innflygingen til Gardermoen kan foregå rett over Sundvollen. Om vi den gitte dag ikke har avtalt annet med flytrafikktjenesten, så kan det passere fly som ligger ned mot taket vårt. Normalt vil de ligge noe høyere da man har en separasjonssone, men de kan komme lavt. I går var enkelte så høyt at de godt kunne ha møtt en maskin på innflyging før luftsportsboksen over Sundvollen ble åpnet. Ikke lang tid etter at mange var høyt over begrensningen, kom det et Norwegian fly godt under skybas.

Jeg vet ikke hvor mange som husker at Gardermoen ble stengt et antall timer for noen år tilbake. Grunnen var at et fly hadde rapportert en paraglider i stor høyde over Sørkedalen. Nå var dette en dag som definitivt ikke var flybar med paraglider til de høyder, men som sagt varselet medførte at hele flyplassen stengte.

Den dagen det kommer en slik rapport og det faktisk er tilfelle, tror jeg vår gode kommunikasjon med flytrafikktjenesten og Luftfartstilsynet kan få seg en alvorlig knekk.  Gårsdagen er ikke helt unormal for Sundvollen, det er forhold vi har sett et antall ganger før, selv om kanskje antallet piloter over begrensningen og høyden deres var litt utenom det vanlige.

Så det første spørsmålet blir jo hvorfor det kommer så overraskende at så mange havner inne i TMAen? Og så kommer det mange flere...

 • Har vi ikke lest værmeldingen?
 • Har vi ikke tolket værmeldingen rett?
 • Klarer vi ikke å lese værtegn, blant annet når det gjelder vind, byger og bygeløft når vi står på start eller er i lufta?
 • Skjønner vi ikke at vi er i ferd med å havne for høyt?
 • Vet vi hva som er tillatt høyde?
 • Vet vi hva slags høyde vår vario viser ?  GPS eller trykk - Alle husker sikkert at de som kommer på innflyging opererer med flightlevel som ikke er en gitt høyde over havet.
 • Når man velger å fly i sterke forhold, har man kontroll og gode nok ferdigheter i ulike nedstigningsmetoder?
 • Ikke minst, på hvilken høyde innså man at dette går for fort oppover? Dvs hva slags sikkerhetsmargin har man valgt seg til taket? En termisk dag der man enkelt kan ta et steg ut av boble og så går det ikke oppover lengre, er en ganske annen sak en en dag der det løfter over store områder. Da kan det være fornuftig å søke bort før man har 100 meter igjen til taket.
 • Har vi for lett for å tenke at "Det går nok bra" istedenfor å legge inn sikkerhetsmarginer?

Jeg vil oppfordre alle som var der og brøt høydebegrensningen til å logge ærlig og levere næruhellsrapport. Vi har ikke noe prikkesystem så det har ingen konsekvens for lisens, men vi ønsker å lære og gjerne få bekreftet at de enkelte pilotene har lært noe av gårsdagens utfordringer.

Det er svært mange i miljøet som setter stor pris på og nyter godt av den frihet vi har, et godt samarbeid med flytrafikktjenesten og vår mulighet til å ha luftsportsbokser. For at dette skal kunne fortsette betinger det at vi tar tak i hendelser som skjer og bruker den informasjonen preventivt slik at nye tilsvarende tilfeller kan unngås.