NLF / Hangglidingparagliding / Klubbforsikring
Nilsen Trond

Klubbforsikring

Et idrettslag kan bli holdt ansvarlige for skader som oppstår i forbindelse med klubbens aktiviteter. Vi anbefaler derfor at alle luftsportsklubber som har noen form for arrangementer eller driver kursing har en klubbforsikring som dekker styre-, arrangements- og instruktøransvar. En slik klubbforsikring inneholder også obligatorisk underslagsforsikring. NLF har fremforhandlet en avtale som dekker styreansvar og underslag, du finner informasjon om denne HER - denne fakturerer NLF til alle klubber som ikke har annen klubbforsikring. Denne dekker ikke arrangements- og instruktøransvar.

NIF har fremforhandlet avtale med If og Gjensidige som begge tilbyr klubbforsikring som også dekker arrangements- og styreansvar. Du finner informasjon om disse hos NIF. Forsikring NIF.

....tilbake