NLF / Hangglidingparagliding / Funderer du på å ta SIV kurs i utlandet?
Nilsen Trond

Funderer du på å ta SIV kurs i utlandet?

Vi får regelmessig spørsmål om det er ok å ta sikkerhetskurs (SIV-kurs) i utlandet. Svaret er i utgangspunktet ja, men det er et men.

Om du bare tar kurset for å trene og ikke for å få det godkjent i henhold til sikkerhetssystem/utdanningsprogram så er det selvsagt bare positivt og et stort pluss.

Men skal du ha det godkjent som et steg på veien mot PP4 så kurset inneholde øvelser ihht utdanningsprogrammet vårt. Det finnes ingen internasjonal standard for hva et sikkerhetskurs skal inneholde, derfor blir det din jobb å sjekke at du får utført øvelsene som kreves for å få norsk PP4.
Du finner oversikten under V3.5.3 Para Pro trinn 4, ferdighetskrav. Gjennomføring må også være tilfredsstillende dokumentert. Din norske instruktør skal ved utstedelse av PP4 erklære som følger: 

Undertegnede instruktør har kontrollert/eksaminert søkerens kvalifikasjoner og attesterer at søkeren tilfredsstiller NLF/HPS’ ferdighetskrav, erfaringskrav og krav til airmanship som stilles til det aktuelle trinn i henhold til NLF/HPS’ sikkerhetssystem. 

Om instruktøren med god samvittighet skal kunne erklære at du tilfredstiller ferdighetskravene så må hun/han kunne forsikre seg om at sikkerhetskurs øvelsene er tilfredsstillende utført, og at alle øvelser er utført - dette blir det da din jobb å sørge for at hun/han blir. En del skoler rundt i verden velger å fjerne en eller flere av de mest kompliserte øvelsene. Har du tatt et slikt kurs vil du ikke få det godkjent som grunnlag for utstedelse av PP4 før du har komplettert med det du mangler. Det vil variere hva som kan anses som tilfredsstillende dokumentasjon, å få med seg et skjema som lister øvelsene der utførelsen av disse er kommentert og godkjent er et absolutt minimum, men få gjerne med video av øvelsene. F.eks. kan hva som godkjennes for å være harde 360 svinger/stupspiral variere sterkt og for at dette skal kunne vurderes må video kunne legges frem. Tar du kurs ved en skole det er lite trolig at din instruktør eller NLF kjenner til, så sørg alltid for å få med video av utførelsen. Ved gjennomføring på skoler som er kjent for instruktøren og/eller NLF der man vet at øvelsene gjennomføres på en måte som ville bli godkjent av norsk SIV instruktør, kan skjema som beskriver øvelse, gjennomføring av disse samt instruktørs signatur være nok. Sjekk med instruktøren din før du bestemmer deg for skole hva hun/han krever, eventuelt sjekk med NLF.

Ved kurs i utlandet som ikke er arrangert av norsk klubb, og som dermed ikke er registrert som sikkerhetskurs i vårt system, må dokumentasjon sendes NLF slik at det kan registreres som gjennomført.

Vær obs på at både teoretiske og praktiske prøver som avlegges for å oppnå et kompetansebevis har 1 års gyldighet. Så et sikkerhetskurs du tar med mål om å få utstedt PP4 bør først avlegges når du har kontroll på når øvrige krav er oppfylt og at dette kan skje innen 1 år siden starten av kurset.

Dokumentasjon kan sendes på seksjons epost.