NLF / Hangglidingparagliding / Fornyelse, gjenopptagelse og konvertering
Nilsen Trond

Fornyelse, gjenopptagelse og konvertering

Litt info og presiseringer basert på ting det kommer spørsmål om : Man FORNYER et gyldig bevis - dvs. fornyelse gjør man i november eller desember. Denne kan gjøres som egenfornyelse, om man oppfyller kravene til dette, eller med instruktørgodkjenning om man ikke oppfyller krav til egenfornyelse.

Man GJENOPPTAR et utløpt bevis, det kan man bare gjøre med godkjenning fra instruktør, men kan da skje når som helst gjennom året.

 

Man kan fornye et gyldig bevis eller gjenoppta et utløpt bevis man har hatt før med SAMME e-kurs. De kursene starter med: 'HPS fornyelse/gjenopptagelse av ' For at en gjenopptagelse skal fungere så det gamle beviset vises under utgått kompetanse. Gjør det ikke det, så gi oss beskjed så vi eventuelt kan overføre fra gammelt system.

 

Man kan IKKE få et bevis man ikke har eller ikke har hatt via et e-kurs for fornyelse/gjenopptagelse. Nye kompetanser utstedes gjennom e-kurs for utstedelse.

 

Har man et gyldig norsk elev-/flygebevis, så får man nytt nivå gjennom e-kurs for UTSTEDELSE. Man må ha gyldig bevis på et nivå for å kunne søke om neste.

Har man gått et grunnkurs må man søke om elevbevis via e-kurs, de starter med: 'HPS søknad om utstedelse av XX2' - men de fleste kurs er søkbare med det respektive bevis man ønsker - f.eks. PP2.

 

Konvertering av et utenlandsk bevis krever foreløpig at klubben lager et 'kurs' (en konvertering) i Idrettskurs (Malene kan man søke opp - de starter alle med 'HPS - Konvertering ') Kravene for en konvertering står i utdanningsprogrammene. Den som skal konvertere behøver per i dag ikke søke via e-kurs - Kurset man lager utsteder gitt nivå når siste kursdag er passert om man er markert 'Oppmøtt' og 'Fullført'