NLF / Hangglidingparagliding / Arne Jan Kleiven tildelt NLFs gullnål
Nilsen Trond

Arne Jan Kleiven tildelt NLFs gullnål

I forbindelse med feiringen Fjordane Luftsportklubbs 40-års jubileum den 10.06.18 fikk Arne Jan Kleiven tildelt NLFs gullnål for sitt arbeid for klubben og norsk luftsport gjennom mer enn 40 år.

Tekst: Berit Marie Viken, leder Fjordane LSK.

Arne var med å starta klubben i 1978 og har vært en viktig og sentral person i klubben. Han har holdt mange kurs, han er fag- og sikkerhetsansvarleg og er eit godt førbilde for nye elever og utøvere. Han har stor respekt i klubben og for sin formidlings evne, Når han flyr tandem blir nervøse og skeptiske passasjerer roa ned og lander med eit stort smil – so gla og fornøgde etter enn tur med han at dei gjerne tar ein tur til.

Arne har brukt utruleg mykje av sin fritid på klubben og sporten. Det er vanskelig å vite kor mange kurs han har holdt, men har vært i mange år vært einaste instruktør i klubben og han stiller opp seint og tidleg for at elvane skal kunne få gjennomført sine høgde turar. Alt frå kl 0600 om det er ferie eller helger/fridager.
Han har også ein utruleg fin måte å formidle reglar og lover til alle typar personligheter, han snakker sikkerhet på alle plan og praktiserer det han snakkar om. Derfor har alle stor respekt for Arne og høyrer etter når han snakkar. Han stiller alltid opp på sikkerhetsdagen som klubben har kvart år og kjem med nyttige tips og er alltid oppdatert på regler og forskrifter. Forklarer dette på ein forståelig måte. Han har aldri vært i en situasjon der han har måte kaste nødskjerm. Han begynte med HG i 1976 og flyr både PG, tandem og HG idag. Klubben her hadde ikkje eksistert idag utan han, og svært mange av dagens pilotar kan takke han for god og sikker opplæring som gjer at vi kan utøve denne sporten på ein best muleg måte.

Gullnålen ble overrakt av Roy Storli på vegne av NLF/HPS.