NLF / Hangglidingparagliding / Amnestiordningen i 2013
Arne Håkon Hillestad

Amnestiordningen i 2013

HP/NLF presiserer at Amnestiordningen 2013 IKKE gir folk anledning til å fly ulovlig. Den er laget i samarbeid med Luftfartstilsynet for å få de SOM FLYR ULOVLIG inn i et forbundet slik at de kan fly lovlig. Oppdager vi ulovlig flyging vil vi påpeke dette og si ifra til vedkommende at dette kan han/hun ikke gjøre. Men melder vedkommende seg inn i NLF og tar "amnesti"utsjekk og begynner å fly lovlig så vil vi i 2013 IKKE anmelde tidligere flyging. Om en pilot vet om dette og ikke benytter seg av anledningen vil vedkommende bli anmeldt. Snart vil også LT kunne utstede gebyrer og straffer for brudd på Luftfartsloven og fra 2014 vil alle som flyr ulovlig bli anmeldt. Får vi ikke slutt på ulovlig flyging snarest vil LT kunne vurdere å forby for eksempel paramotor inntil den ulovlige flyginga stoppes! Ring eller mail meg for ytterligere opplysninger. Sendt denne medlinga til klubber, sider, grupper o.l slik at amnestiordningen blir riktig oppfattet av alle. Hilsen Arne, Fagsjef HP/NLF. Tlf 908 67 560 eller mail arne.hillestad@nlf.no