Åpent brev om utvelging av faglig leder

NLF / Forum / Åpent brev om utvelging av faglig leder

Tromsø Hang- og Paragliderklubb (THPK) ser det som
problematisk at de som er utnevnt som faglige ledere (FL) er de eneste som kan
vurdere om de skal fortsette i vervet, eller om det er andre som er bedre egnet
til denne oppgaven. Det at det finnes en sentral person i driften av klubben
som ikke stiller til valg, eller skal bekreftes at de har tillitt i klubben er
prinsipielt beklagelig. THPK finner det også beklagelig at det ikke finnes noen
krav til de som skal fortsette som faglig leder ut over at de selv vil.

THPK erkjenner at vi er underlagt HP/NLFs regler og at
klubben dermed ikke selv kan velge FL. HP/NLF oppfordres derfor til å se på om
det er mulig å utarbeide kriterier eller minstekrav for forlengelse av perioden
som faglig leder – spesielt med tanke på å sikre at FL jobber godt med
arbeidsoppgavene beskrevet i instruks for FL.

THPK anser det som særdeles viktig at FL er en som er aktiv
i klubben, som kjenner klubbens medlemmer og som har en fortløpende
kommunikasjon med klubbens styre og instruktørgruppa. FL bør også ha kjennskap
til både nye og mer erfarne medlemmer i klubben. Dette kan kun gjøres av en
person som flyr en del lokalt, deltar på enkelte styremøter, klubbkvelder og
lignende og som aktivt oppdaterer seg i forhold til våre kurs og
instruktørgruppas arbeid.

THPK ønsker å tydeliggjøre at klubben ønsker å vise tillit
til vår FL, og for å sikre dette - samt enkelt kunne komme med ønske om bytte
av FL – ber THPK at HP/NLF jobber med hvilken aktivitet en FL bør ha for å
kunne være den beste for klubben.

THPK oppfordrer alle
klubbene i Norge til å ta en diskusjon omkring prinsippet om at FL forlenger
vervet sitt uten at styret eller årsmøtet blir bedt om å støtte dette. Videre
oppfordrer vi alle klubber til å beskrive hvilke kriterier de mener er viktig
at en FL oppfyller, og at dette sendes inn til fagsjef

 

Fra årsmøtet i THPK